Polsko-ruskie życie | Польско-русская жизнь

Posted on

Kochani!

Polsko-ruskie życie. Jakie jest? I w sumie dlaczego ruskie, a nie rosyjskie? Jak się żyje Rosjaninowi w Bydgoszczy, a jak Polce z przyszłą rosyjską teściową oddaloną o  2100km? O tym będziecie czytać tutaj.

Odpowiemy na wiele pytań, być może pomożemy innym parom „multi-kulti”. Przed nami jest wiele wyzwań, niespodzianek i problemów. Czy jako Polacy pomyśleliście kiedyś, że będziecie musieli przed jakąś wyższą instancją udowadniać, że nie macie gdzieś ukrytej pierwszej żony? Albo, że wchodząc do urzędu ktoś będzie chował długopisy słysząc Wasz akcent?

Zacząć można od tego czemu używamy słowa ruskie – to proste, bo tak wybrał Nikolay. I nie traktujemy tego jako słowo z nacechowaniem pejoratywny. Dziś jednak odpowiemy dokładnie na dwa pierwsze pytania. Jeżeli będziecie mieli do nas następne, prosimy piszcie w komentarzach!

Pytanie 1. Jak się żyje Rosjaninowi w Bydgoszczy?

Nikolay:

Jak mnie żyje w Bydgoszczy? Po życiu w dużym mieście jak Moskwa, życie w Bydgoszczy podobna marzenie. Dlaczego? Bo nie trzeba marnować 1,5 godziny, by dojechać do pracy. Nie trzeba oddawać „kupy hajsu” za wynajem mieszkania. Nie ma takich tłumów ludzi. Jak się okazało, autobus jest bardzo przyjemnym transportem publicznym. Okazało się, że można jeździć do pracy rowerem. Okazało się, że ceny na przejazd nie podwyższają corocznie. Co jeszcze? Okazało się, że rzeki, która przechodzi przez środek miasta można się kąpać i łowić ryby. Rzeka jest taka czysta. Tylko jeden drobny problem, że Bydgoszcz jest żeńskiego rodzaju, a Toruń męskiego.”

Pytanie 2. Jak to jest mieć przyszłą rosyjską teściową oddaloną o  2100km?

Myśląc o stereotypowych koszmarnych teściowych, o jakich słyszymy w radiu czy telewizji, powinnam skakać do sufitu, bo przecież moja jest tak daleko. Patrząc jednak na moją rodzinę, na to, że teściowa to nie ucieleśnienie piekła, a po prostu Mama, to jednak trochę żałuję. Mama Wala, znana jedynie ze Skype’a, wydaje się ciepła i bardzo rodzinna. A ja, żeby wpaść do Niej „na kawę” muszę załatwiać wizę, lecieć 3 godziny samolotem, a następnie 13 jechać pociągiem.

Дорогие наши!

Польско-русская жизнь. Какая она? И почему русская, а не российская? Как живется русскому в Польше, и как польке живется с будущей свекровью, которая находится за 2100 км? Об этом будете читать тут.

Мы ответим на многие вопросы, быть может, мы поможем другим парам. Перед нами стоит множество вызовов, неожиданностей и проблем. Вы, как поляки, когда-нибудь думали, что Вам придется  какой-то высшей инстанции доказывать, что у вас нет где-то скрытой первой жены? Или, что, войдя в какое-нибудь ведомство, кто-то будет прятать ручки, услышав Ваш акцент?

Начнем с того, почему мы используем слово „русский” – это просто,  так выбрал Николай. Это не  уничижительное слово для нас. Сегодня мы ответим на первые два вопроса. Если у вас будет другие, пожалуйста, пишите в комментариях!

Вопрос номер 1. Как живется россиянину в Быдгоще?

Как мне живется в Быдгоще? После жизни в таком большом городе, как Москва, жизнь в Быдгоще похожа на мечту. Почему? Потому что не нужно тратить 1,5 часа, чтобы доехать до работы. Не нужно отдавать „кучу денег” за аренду квартиры. Нет таких толп людей. Оказалось, автобус – очень удобный общественный транспорт. Оказалось, что можно ездить на работу на велосипеде. Оказалось, что цены на проезд не повышаются ежегодно. Что еще? Оказалось, что в реке, которая проходит через центр города можно купаться и ловить рыбу. Такая она чистая. Только одна незначительная проблема: Быдгощ – слово женского рода, и Торунь – мужского.”

Вопрос номер 2. Каково это, иметь свекровь за 2100 км?

Ася:

Думая о стереотипных ужасных свекровях, о которых мы слышим по радио и телевидению, я должна по-идее прыгать до потолка, ведь моя так далеко. Глядя, однако, на мою семью, на то, что свекровь – это не воплощение ада, а просто Мама, то немного жалею. Мама Валя, знакомая мне только через Skype, кажется, теплая и очень семейная. И я, чтобы попасть к ней на кофе, должна получить визу, лететь на самолете 3 часа, а затем 13 ехать на поезде.

Lubisz to?